תוכנית השילוב

תוכנית השילוב

שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
במסגרת חינוכית רגילה

ילדים רבים בעלי צרכים מיוחדים יכולים להשתלב במסגרת חינוכית רגילה.  בתיקון לחוק החינוך המיוחד, החל משנת 2002, פועלת תוכנית השילוב שמטרתה לשלב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים  בבתי ספר רגילים מתוך תפישה שיוויונית לכל תלמיד ולספק להם את צרכיהם המיוחדים.

תוכנית השילוב מספקת מכלול של עזרה לתלמיד בעל צרכים מיוחדים, באמצעותם יוכל להשלים את לימודיו כחלק מהחברה.  במסגרת התוכנית יקבלו התלמידים שעות עזר שיינתנו על ידי מורים מהחינוך המיוחד, הקצאה משעות השילוב לטובת טיפולים פרא רפואיים, טיפולים ביצירה ובהבעה, מעקב פסיכולוגי ובנייה של תוכנית לימודים המותאמת לכל תלמיד בהתאם ליכולותיו האישיות.

תוכנית השילוב איננה מאושרת באופן ישיר לכל בתי הספר, ועדת שילוב מוסדית תאושר במידה ואין מסגרת חינוך מיוחד קרובה וכן במידה והתמיכה שתינתן על ידי המוסד החינוכי תענה על צרכיו באופן המתאים לתלמיד.

מי זכאי להצטרף לתוכנית השילוב?

בכדי להתקבל לתוכנית יש לעבור את ועדת השילוב שתקבע את זכאותו של התלמיד.  הועדה מורכבת מאנשי חינוך מיוחד, מחנך הכיתה, מנהל בית הספר, פסיכולוג ואיש מקצוע המכיר ועובד עם הילד. בילדים בגיל גן יעמוד בראש הועדה  המפקח הכולל לגני ילדים.  לוועדה יש לספק חוות דעת חינוכית, מסמכים ואיבחונים רלוונטים.

הפרמטרים הקובעים את הזכאות:

גיל: מגיל חינוך חובה ועד חטיבת הביניים.
לקויות כגון: פיגור שכלי, הפרעה על הקשת האוטיסטית, הפרעות נפשיות, התנהגותיות, שיתוק מוחין, עיוורן או חרשות.
ילדים הנמצאים בתהליך אבחון ללקות משמעותית.
ילד בעל בעיות שאינן דורשות טיפול במשך רוב היום ולכן ינזק אם לא ילמד במערכת חינוכית רגילה.

 הצוות הבין מקצועי ותפקידו

שעות הסיוע שיקבל התלמיד, סוגי התמיכה, תוכנית הלימודי, יעדים, דרכי פעולה והישגים, כל אלה נקבעים על ידי הצוות הבין מקצועי.  למעשה בכל בית ספר שבו מתקיימת תוכנית השילוב, קיים הצוות הבין מקצועי שתפקידו לרכז את עבודת הצוות המקצועי של מחנך הכיתה, עובד הוראה, פסיכולוג או יועץ במידת הצורך.

בנוסף, יעקוב הצוות אחר תפקודו של התלמיד ומידת הצלחת השלבותו בתוכנית.  בכל סוף שנת לימודים ינסח הצוות הבין מקצועי את חוות דעתו בנוגע להמשך או הפסקת שילובם של הילדים בתוכנית השילוב.  במידת הצורך יפנה הצוות לטיפול אצל פסיכולוג חינוכי.

שירותי התמיכה במסגרת התוכנית: הוראה התאמה וסיוע

במסגרת תוכנית השילוב ניתנת התמיכה בשלושה היבטים עיקריים: הוראה, התאמה וסיוע.

הוראה ולימוד

הוראה על ידי מורה לחינוך מיוחד, ביצוע איבחון ועל סמך תוצאותיו התאמת תוכנית הלימודים, הדרכת הצוות המטפל בתלמיד בעל הצרכים המיוחדים, מעקב של הצוות הבין מקצועי, אבחון על ידי מומחי בריאות הנפש.

התאמה

התאמת תוכנית הלימודים, סיוע במיכשור מתאים ובעזרה מתאימה ללקות (לדוגמא לדאוג שמישהו יקריא טקסט לילד שאינו רואה), תמיכה וליווי במעבר בין מסגרת חינוכית אחת לאחרת.

סיוע

סייעת אישית (סייעת הוראה או רפואית) תינתן בהתאם לשיקולו ולהחלטתו של הצוות המקצועי.  הנטייה של הצוות החינוכי היא לאשר סיוע רק במידה ורמת תפקודו של התלמיד אכן דורשת זאת על מנת לאפשר למחנך ולתמידי הכיתה לעבוד בשיתוף פעולה עם הילד בעל הצרכים המיוחדים.